.

Informació General

(IRAD) Autorització d'Instal·lacions Radioactives
(IRAD001) Sol·licitar l'autorització de funcionament d'una instal·lació radioactiva

Càlcul TAXA

Si us plau, responeu les preguntes següents:
Quin és el valor del pressupost del projecte de la instal·lació radioactiva?
(entre 0.0 i 9.999999999E9)
.