.

Informació General

(IA3010) Instal·lació generadora acollida a la venda de tota la energia de potència nominal superior a 10 kW i fins a 100 kW
(IA3010SOLC) Sol·licitar l'autorització d'explotació definitiva generadora amb inscripció al RIPRE (nova instal·lació)

Càlcul TAXA

Si us plau, responeu les preguntes següents:
Quin és el valor del pressupost del projecte de la instal·lació generadora d'energia?
(entre 1.0 i 9.99999999E8)
.