.

Informació General

(IA2011) Instal·lació generadora d'autoconsum acollida a la venda d'excedents de potència superior a 10 kW i fins a 100 kW
(IA2011ALTA) Sol·licitar l'autorització d'explotació definitiva fotovoltaica amb inscripció al RIPRE (nova instal·lació)

Càlcul TAXA

Si us plau, responeu les preguntes següents:
Quin és el valor del pressupost del projecte de la instal·lació fotovoltaica?
(entre 0.0 i 9.99999999999E9)
.